Origens

El projecte EMILIA (Empowerment of Mental Illness Service Users: Lifelong Learning Integration and Action) va ser, en el seu origen, una iniciativa per la INTEGRACIÓ de persones amb problemes de salut mental de 12 països de la Unió Europea, Setembre 2005-febrer 2010 a on van ser seleccionades com a representants de l’Estat Español un equip de professionals del Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del PSMAR, liderat per Mª Paz Flores (psiquiatra) i Roser Izquierdo (psicòloga) que van posar en marxa un procés formatiu d’empoderament amb quatre objectius:
Adaptació a la realitat
Realització personal
Inclusió social
Ciutadania activa
Es va crear a l’Estat Espanyol el primer grup de pacients experts

agosto 7, 2018