Que Fem

Assistències a espais de política Sanitaria i Comunitària.

            Federació Salut Mental Catalunya (Amb experiència pròpia)

            Federació Veus

            Comissions pel desenvolupament del Suport Mutu en Salut Mental i adicions

           Dept. Salut Generalitat de Catalunya

            Hem demanat la inclusió a la Taula de Salut Mental de Sant Martí

 

Recerca, creació i difusió de:

            Material del Programa Pacient Expert

            Material docent pel Curs d’Agents d’Acompanyament i Suport Mutu

            TeAM, Peer to Peer

            Recerca per la reducció de les contencions mecàniques des de la

            primera persona

 

Grup d’Acompanyament per persones amb crisi o depressió

Grup d’Ajuda Mutua de Familiar

Hort terapèutic FORUM-PSMAR “L’hortet d’en Llurba”

Participació en el Comité Contencions 0 PSMAR

Participació en formacions i sensibilitzacions a professionals i estudiants

agosto 7, 2018