L’Associació Emilia Barcelona

A finals del any 2009, un petit grup de persones (re)capacitades como expertes per les nostres vivències vam crear  la Associació EMILIA Barcelona amb una intenció inicial de promoure la figura del pacient expert i el Suport Mutu, un nou model psicosocial centrat en la persona i la seva recuperació.

La proximitat amb el PSMAR en ha permès confluir usuaris i activistes en primera persona, familiars i professionals socials i sanitaris que de forma transversal i complementaria cerquem avançar cap a una realitat assistencial i comunitària més justa.

La incorporació del model del Pacient expert ha estat un primer pas que a s’ha estès en l’àmbit del voluntariat dins de Associacions i Institucions revelant-se útil.

Experiències a d’altres països han mostrat com aquest model formatiu i de capacitació pot portar-se fins l’àmbit professional a traves de la figura del Peer to Peer (D’igual a igual)

Des de l’any 2016 ens hem dedicat a estudiar els models Peer to Peer d’altres països,  col·laborar amb i des de les federacions de Salut Mental i les  institucions per tal de implementar el que a Emilia anomenem Tècnic en Acompanyament i Suport Mutu (TeAM)

Hem desenvolupat materials docents i un Curs  adaptat a la nostra realitat.

Som de nou impulsors de un model comunitari i assistencial en la línea de la convenció de les Nacions Unides basat en la persona, la seva recuperació i els seus drets i deures esdevenint  una eina social per la disminució del estigma social i la plena integració i màxima autodeterminació personal.

juliol 5, 2018