Grups d’Acompanyament

Dins de l’experiència pròpia en Grups d’Acompanyament entre persones amb problemes de salut mental o diversitat emocional i/o mental ens hem trobat sovint amb situacions de dubtes o fins i tot límits ètics de cóm exercir aquests acompanyaments d’una forma eficaç, autèntica i compromesa.

Una problemàtica habitual en grups de voluntaris es la manca de seguiment i el tracte diferent que es dona a les persones depenent de les simpaties o empatia amb les mateixes.

 

A mida que l’Associació Emilia BCN s’ha vist implicada en el desenvolupament de la figura del Tècnic en Acompanyament i Suport Mutu (TeAM), anomenat Peer to Peer a d’altres països, hem vist la importància de la capacitació pel Suport Mutu i la seva aplicació en els grups de voluntaris per l’Acompanyament.

 

Així dons, a partir del desenvolupament de la formació del TeAM hem vist com pot aquest exercir com a dinamitzador i coordinador de grups d’Acompanyament, tan a nivell d’associacions de persones amb diversitat mental, com a l’àmbit assistencial soci-sanitari tant ambulatori com hospitalari.

 

El Tècnic en Acompanyament i Suport Mutu té a la guia de Grups d’Acompanyament una eina per la formació i coordinació dels voluntaris o d’altres TeAMs en l’exercici dels Grups d’Acompanyament.

 

La persona formada pot exercir d’una forma intencionada com a voluntari en l’Acompanyament des del model de la recuperació i el suport entre iguals, habilitant-se en el ús eficaç del llenguatge i l’experiència pròpia i aproximant-se als riscos, els límits i la ètica en l’acompanyament.

 

Curs per voluntaris

Acompanyaments en salut mental amb experiència pròpia

 

Objectius del curs

Objectius generals

 • Conèixer la importància dels Grups d’Acompanyament i el Suport entre Iguals des del model de la Recuperació.
 • Aplicar dinàmiques de grup i escenificacions “role-playing” per familiaritzar-se amb les mateixes en la consecució d’objectius d’aprenentatge.
 • Entendre la importància de la capacitació en el exercici de l’Acompanyament.

 

Objectius d’aprenentatge

Al final de les sessions de formació i les pràctiques, els voluntaris i/o els TeAMs han de ser capaços de:

 • Conèixer els principis basats en la recuperació i les relacions de Suport Mutu.
 • Conèixer les bases i característiques dels Grups d’Acompanyament
 • Reflexionar en els valors i dificultats de l’Acompanyament i la seva aplicació des de l’experiència pròpia.
 • Veure el paral·lelisme en els límits i el codi ètic entre els Grups d’acompanyament amb poca capacitació i l’acompanyament exercit des de la capacitació i la formació
 • Practicar i analitzar la importància dels exercicis participatius i de debat per l’aprenentatge eficaç.
 • Assolir els objectius específics de cada sessió.
 • Comparar l’acompanyament des del voluntariat sense una capacitació i l’Acompanyament fet des de la capacitació.
 • Entendre la diferencia entre els Grups d’Ajuda Mutua i les funcions del Grup d’Acompanyament.
 • Conèixer la funció de l’Agent o Tècnic d’Acompanyament i Suport Mutu com a coordinador d’un grup d’Acompanyament.
 • Conèixer la sistematització del seguiment, de la informació i l’avaluació de les intervencions.
 • Conèixer i aplicar els principis ètics, els límits i l’autocura en la pràctica eficaç de l’Acompanyament entre iguals.

 

Temari i actuacions

SEMANA 1    2 hores La Recuperació: Un procés individual.

L’autodeterminació i l’empoderament. La utilitat de la pròpia història de vida i de recuperació.

SEMANA  1   2 h El Suport Mutu: Relació amb la Recuperació.

Què és i què no és Suport Mutu. La voluntarietat en la relació. Tipus de Suport Mutu.

L’ Acompanyament  informal, els grups de voluntaris per l’Acompanyament i els Grups d’Ajuda Mutua

SEMANA 2    2 h L’ús del llenguatge i la comunicació.

Assertivitat, empatia, escolta activa

SEMANA  2   2 h Simulacions per l’autoavaluació.

On som?  Integració dels aprenentatges.

SEMANA 3    2 h Ús de l’experiència i l’autoconeixement.

La història de vida i les eines pròpies

SEMANA 3    2 h Creació del Grup d’Acompanyament amb formació.

Projecte de pràctiques en el Suport Mutu, bases, sistematització i avaluació de casos

SEMANA 4    2 h El risc i els límits. L’Autogestió i l’ Autocura.

El final de la relació entre iguals.

Prevenció del suïcidi, principis ètics, confidencialitat. Prevenció de recaigudes i d’estrès

Eines de planificació del benestar

SEMANA  4      2 hores Posta en comú, dificultats, dubtes.
SEMANA  5      2 hores Continuem avançant:  Simulacions per l’autoavaluació.

On som?  Integració dels aprenentatges.

SEMANA  6      3 hores Es supervisara el seguiment dels cassos i del grup de forma telefónica (1,5h) i reunió presencial (1,5h)
SEMANA  7      3 hores Es supervisara el seguiment dels cassos i del grup de forma telefónica (1,5h) i reunió presencial (1,5h)
SEMANA   8    3 hores Confecció d’informes, avaluació del grup.

Posta en comú, dificultats, dubtes.

 

agost 7, 2018