Relacions Pacient-Família

Les malalties mentals en general tenen impacte a nivell social, econòmic, personal i familiar. Els familiars de les persones afectades per problemes de salut mental solen ser els principals cuidadors informals que proporcionen una bona part de l’atenció a aquestes persones i per això, les conseqüències de la malaltia poden afectar els diferents membres de la família. […]

Read More Relacions Pacient-Família
agost 7, 2018

Empowerment = EMPODERAMENT

Com a concepte multinivell i multidimensional aplicable a diverses disciplines, no hi ha una única definició d’apoderament (també conegut en espanyol com potenciació o enfortiment). En termes generals, però, es pot afirmar que fa referència a un procés mitjançant el qual es genera un increment en la comprensió i el control d’aspectes polítics, socials, econòmics i […]

Read More Empowerment = EMPODERAMENT
setembre 17, 2014

Autonomia

Segons la Real Acadèmia Espanyola una persona és autònoma quan pot prendre decisions personals sobre com viure i pot desenvolupar per si mateixa les activitats mínimes necessàries per a realitzar la seva vida diària. Sent les activitats bàsiques de la vida diària “les tasques més elementals de la persona, que li permeten desenvolupar-se amb un mínim […]

Read More Autonomia
setembre 12, 2014

La Resiliencia

El concepte de resiliència s’ha anat transformant i enriquint, gràcies a grup d’experts interessats en descriure i promocionar una realitat indiscutible. El més proper a definir la resiliència seria: que és la capacitat que posseeix una persona o un col·lectiu, que després de viure situacions traumàtiques torna al seu estat anterior, adaptant-se i adquirint nous […]

Read More La Resiliencia
agost 7, 2014

Esquizofrènia

  Ha hagut de passar molt de temps i passar moltes coses en el passat i als nostres antecessors, perquè nosaltres avui puguem expressar el que sentim i pensem. Crec que ens trobem en un moment de la història on es aquesta començant a donar veu a les persones que estem en el món, en […]

Read More Esquizofrènia
agost 7, 2014