Objectius

  • Fomentar els drets i deures, la igualtat, la participació i la lluita contra l’estigma per a la plena integració social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental
  • Promoure la sensibilització social i/o la reducció de l’estigma en Salut Mental.
  • Promoure l’empoderament de les persones amb dificultat de gestió emocional i mental.
  • Capacitació d’Agents d’Acompanyament i Suport Mutu des de la primera persona
  • Fomentar el Suport Mutu des de Grups d’Acompanyament i els Grups d’Ajuda Mutua (GAM’s)
  • Promoure la millora de l’autoestima i autoconeixement per l’autocura de les persones amb problemes de Salut Mental
  • Benefici en la recuperació deguda a una relació entre iguals.
  • Avançar per un canvi de paradigma en la salut mental. Del tracte centrat en el diagnòstic al tracte centrat en la Recuperació.
  • Implicar la primera persona en els llocs de presa de decisió i àmbits laborals relatius a la salut mental
agost 7, 2018