Reducció de Contencions

SENSE PORS,    DESLLIGA ’T PER LA SALUT MENTAL

 

reducció de contencions EN SALUT MENTAL

Incorporació activa de la primera persona en els Comitès de reducció de contencions en salut mental.

 

 

OBJECTIU GENERAL 

 Reducció de contencions en Salut Mental amb la incorporació activa de la primera persona      

ENTITAT PROMOTORA                        ASSOCIACIÓ EMÍLIA BARCELONA

 

ENTITATS AMB LES QUE CERQUEM COL·LABORACIÓ

            Entitats de la TAULA DE SALUT MENTAL DE BARCELONA

INAD-PSMAR (integrat a la Taula dins del CONSORCI SANITARI DE BARCELONA)

BCN SALUT MENTAL

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SALUT MENTAL CATALUNYA

BARCELONA SALUT MENTAL

FEDERACIÓ VEUS

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE                                                                        

 CONEIXEMENT DE LA XARXA
  • Fer un llistat de serveis públics, privats i/o concertats a on es realitzen contencions mecàniques per motius de salut mental.
  • Fer un llistat de serveis  públics, privats i/o concertats a on hi ha un comitè per la reducció de les contencions.

 

PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES
  • Promoure els comitès de reducció de contencions a tots els serveis a on es practiquen.
  • Promoure la participació de persones amb experiència pròpia en contencions en els comitès de reducció de les contencions.
  • Promoure la introducció de la figura del Peer to Peer, Tècnic en Acompanyament i Suport Mutu com a possible mesura facilitadora de la reducció de contencions
  • Promoure la recerca d’eines per la reducció de contencions d’una forma transversal entre usuaris, familiars i professionals de la Salut Mental.

 

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
  • Participació de la persona amb experiència pròpia en grups focals de debat per la recerca de formació continuada en l’àmbit de les contencions mecàniques en salut mental. Grups de participació transversal d’usuaris, professionals i familiars i dels professionals sanitaris en la reducció de les contencions.
  • Fer un llistat de formacions especifiques pels sanitaris en l’àmbit de la reducció de contencions i analitzar el grau de participació de les persones amb experiència pròpia.
  • Promoure formacions de professionals impartides i preparades des de la visió de la primera persona.
agost 8, 2018