Què Activitats i Quines Formacions Existeixen per Beneficiar-nos del Concepte d’Empoderament?

Respecte al tema apoderament o empowerment ens plantegem si és una eina o un concepte que tots tenim o hauríem de poder beneficiar-nos, que ens proporciona un millor autoconeixement i un major control sobre les nostres vides.

Crec que el que pot beneficiar-nos per empoderar i arribar a trobar-nos bé és poder recuperar l’espai perdut en la família o el treball i sentir-nos útils. Pensar que podem ajudar als altres i tenir un entorn el més sa possible. Hi activitats, en el meu cas el ioga, la percussió i, com no, el Projecte Emilia, que m’ajuden a formar-me com a persona perquè em tranquil·litzen i em beneficien per trobar-me bé.

Alba

Al meu entendre totes les activitats i formacions poden ser aprofitables perquè la persona es capaciti, sempre que aquesta les rebi com un benefici emocional, físic, intel·lectual … Aquelles accions que afavoreixen el benestar i l’aprenentatge són eines útils per donar poder segons el meu criteri.

Trini

Entenc l’empoderament com un concepte per adquirir autonomia, control sobre les nostres vides i autoconeixement. És una cadena multidisciplinari, on intervenen molts factors i “departaments” fins a aconseguir aquesta consciència de malaltia que ens portarà a una notable milloria … milloria que ens portarà a realitzar actuacions beneficioses com ho és l’empowerment. L’empowerment està molt vigent, i el podem trobar diversos “departaments” de Salut Mental … Associacions (la pròpia Associacio Emilia), CSM, Clubs, Centres de Dia …

La formació és molt plural, on la suma de determinades àrees (recuperació, autonomia, comunicació, capacitació, coneixement, valors, fortaleses …) ens portarà a agafar confiança, coneixement i determinació per poder afrontar els vaivens als quals ens veiem, de vegades, sotmesos. Cal no oblidar que estem en constant aprenentatge, i activitats Socials, on posarem a prova les nostres capacitats adquirides, ens aniran enfortint el dia a dia fins a poder dominar d’una manera satisfactòria les Habilitats Socials treballades en els cursos i xerrades de l’empowerment. Dins de les activitats Socials, cadascú ha de trobar el seu camí, que gràcies al empowerment, deixa de ser una una càrrega, per ser una activitat agradable i beneficiosa.

Pep Renom

Pel que fa a activitats opino que ens ajuda a tots, malalts en recuperació, o crònics -sempre i quan el nostre estat ens permeti asistir-, o membres d’associacions; fer Tallers o assistir a Tallers que facin altres col·lectius. També un altre tipus d’activitats que siguin hobbys per a alguns i que podem compartir, com exposicions de pintura, de fotografies, teatre, conrear flors o plantes o horts urbans, fer pinya per idear i / o il·lustrar els cartells que ens uneixen a tots com és el del “Dia del malalt mental” de cada any, ia algunes d’aquestes activitats se li podria donar la categoria de concurs per incentivar-més.

Finalment pel que fa al punt de la formació, penso que les tardes de l’Hospital de Dia amb algun familiar ens van ajudar molt, parlo per mi, ja que desconeixia les malalties mentals o m’havia informat per Internet, però sentir explicar en primera persona; que es “sent”, com s’intenta portar el sofriment, si es diu o no a la família, què pot fer una família enfront d’una certa malaltia, etc. També els Tallers que abans he comentat com a activitat i les publicacions de totes les Associacions amb les que tinguem contacte, com més millor.

M. Carme Samaranch

setembre 17, 2014