El Pacient Expert en Salut Mental

La integració del pacient expert com un nou agent de salut pot afavorir l’apoderament i els processos de recuperació en la salut mental.

 

El pacient expert pot col·laborar com a agent dins de les institucions sanitàries en els processos de recuperació de salut mental.

L’escolta activa

Em ve a la memòria el que va dir el psicoanalista Paul Federn: “En el moment en què el pacient sent que se l’entén, és seu”. 
Això juntament l’experiència i la creença que certa contratransferència afavoreix la comunicació, crec que el pacient expert pot començar a beneficiar al seu igual simplement amb escoltar-lo.

Pep Renom

 

Amb l’escolta activa, atenent a la persona i fent-li entendre que aquesta situació que viu pot canviar, que pot millorar a poc a poc.    

Trini Solà    

 

L’experiència i l’acompanyament un suport emocional

Per posar un exemple, en una d’aquestes sessions, hi havia un usuari d’uns seixanta anys que estava molt preocupat perquè li costava relacionar-se amb els seus néts petits. Es sentia malament perquè no sabia que dir-los. La meva aportació va ser explicar-li que no calia parlar amb ells; que només amb la seva presència ja feia molt. Amb aquesta situació, que a mi m’havia passat amb les meves nebodes, crec que va poder entendre el que jo volia dir-li i la meva experiència li va servir per tranquil·litzar-lo.    

Alba Fernandez

És important infondre esperança que és part de la recuperació del pacient, i que notin que els entenem perquè hem passat per una situació igual o semblant.                                                                                                 

Fer acompanyament al pacient encara que de vegades sigui sol presencial, sense llenguatge verbal i saber retirar-se a temps.

Donar-los ànims, sobretot quan l’ingrés és prolongat, però dir sempre la veritat, sense falses esperances de dates per a l’alta, etc. Fer-los comprendre que això ho han de preguntar al metge.        

M. Carme Samaranch      

M’he adonat de la soledat amb què viuen certes persones afectades de T. Mentals, per això crec que el “pacient expert” pot començar entrant per la porta de les institucions sanitàries simplement com a figura de suport emocional en els temps lliures. La formació i l’experiència pròpia del “pacient expert” pot anar avançant fins a agafar rols de diferent importància (qui sap si s’aconsegueix crear un vincle que fins i tot pot ajudar a donar significat a les comunicacions confuses i necessitats ocultes). 
Només és un principi, una manera d’entrar a la Xarxa.

Pep Renom

 

mediador

Quan s’està ingressat en un psiquiàtric fer de mediador entre la persona que està malalta, el metge i la seva família.

Carmen Baquero

 

Està bé que les institucions sanitàries s’ocupin de relacionar famílies, professionals, usuaris i pacients experts. En aquestes reunions el pacient expert pot aportar la seva experiència i ajudar a usuaris i famílies perquè puguin superar obstacles que la malaltia mental crea.

Alba Fernandez

 

De la manera que sigui, el “pacient expert” ha de ser un pont entre les persones afectades i els professionals, sense oblidar les necessitats que es puguin realitzar encaminades al benestar d’aquestes persones. 

Pep Renom

 

Fer de pont entre el pacient, la família i els terapeutes perquè millori la qualitat d’atenció.

M. Carme Samaranch

 

Facilitar la informació

El pacient expert pot ajudar a altres malalts guiant per la xarxa sanitària segons les seves necessitats. Per exemple si vol realitzar alguna activitat perquè està molt apàtic, derivar a un centre de dia del seu barri .Si acaba de sortir d’un ingrés derivar au hospital de dia, etc .Es podien donar xerrades sobre el procés de recuperació, sobre l’autonomia o sobre la necessitat de prendre la medicació, tant en ambulatoris, centres de salut mental o on ens requerissin.

Carmen Baquero

 

Donar suport als pacients amb Tallers o petites conferències dels temes que més els interessin o preocupin com és; la recuperació, la presa de medicaments, la importància de tenir cura una alimentació sana i equilibrada, deixar el consum d’alcohol i tòxics, etc. 
Parlar de la necessitat de ser clars i sincers totalment tant amb el psiquiatre com amb el psicòleg, sinó la recuperació serà més lenta perquè aniran donant pals de cec. 
Si és la primera vegada que estan ingressats, tranquil·litzar-, i explicar amb detall com poden distribuir el dia, mirant els horaris de menjars, habitacions obertes i possibles visites, encara que ho hagin fet amb la infermera o auxiliar, però caminen molt desorientats.
Procurar que no s’aïllin de la resta de companys de planta i llegeixin la premsa, es prestin revistes, mirin una estoneta la tv o comparteixin jocs de taula. Parlar dels exercicis de relaxació i que demanin els informin en què consisteixen o si no hi ha inconvenient se’ls podem explicar nosaltres.

M.Carmen Samaranch

 

Ajuda a la integració social

Els pacients experts poden transmetre les claus de les seves experiències, de tal manera que aquestes serveixin de guia a l’usuari en la seva millora i integració. Aquesta informació la poden aportar altres professionals però són ells els que haurien preferència a l’hora de transmetre una informació que prové del seu coneixement directe i per l’empatia que podem tenir per haver passat per les seves mateixes circumstàncies. 
Crec que l’objectiu de tota persona que surt d’un primer ingrés és la integració en la societat i el pacient expert hauria de saber transmetre les habilitats necessàries.

Arnau Company

 

També pot ser d’ajuda com a suport moral, per exemple s’ha quedat sense amics a causa d’un brot, fer-li suport moral i companyia, derivar a activitats en centres cívics, esplais de joves, o casals de gent grans segons l’edat. 
Quan viu sola mirar de acompanyar-lo a l’assistenta social, sí és que necessita ajuda per netejar la casa, per comprar i cuinar, etc.

Carmen Baquero

setembre 17, 2014