Memòria Abreujada Suport Mutu 2016-2017

PARTICIPACIÓ ACTIVA d’ ASSOCIACIÓ EMILIA i els seus Associats en L’ÀMBIT del SUPORT MUTU i el TeAM-Peer to Peer 2016-2018

 

Grup Mixte EMILIA-VEUS.INAD-PSMAR              Setembre 2016-Gener 2017

               

Paz Flores va ser la Responsable de Emilia i de INAD-PSMAR per, conjuntament amb Edgar Vinyals (F.Veus), Fran Eiroa (F. Veus) i Àngels Bardají Emilia-Veus, promoure i organitzar el primer grup MIXT de discussió de la figura Peer to Peer a Catalunya.  25 persones, ususaris, familiars i professionals socials, sanitaris i ocupacionals, van analitzar durant 5 sessions de 5 hores el futur d’aquesta figura a la realitat catalana.

 

Van participar Al final de les sessions
4 usuaris associats d’Emilia

2 familiars associats d’Emilia

3 professionals associats d’Emilia

2 usuaris van associar-se a Emilia
1 familiar va associar-se a Emilia
3 professionals van associar-se a Emilia
9 participants d’Emilia 6 participants van associar-se a Emilia

 

 

Grup Treball Generalitat P2P 2017. Pla Director.  Peer to Peer Suport Mutu

 

 

4 usuaris associats d’Emilia

1 professionals associats d’Emilia

5 participants d’Emilia

 

 

Grup Treball  Suport Mutu VEUS 2017.   Curs Facilitadors formació Peer to Peer

 

1 persona amb experiència propia

5 persona amb experiència propia

1 professionals associats d’Emilia

RESPONSABLE VOLUNTARI

VOLUNTARIS i/o contractats

VOLUNTARIA

 

 

agost 8, 2018