Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Estratègies 2017-2020

El Pla director de salut mental i addiccions. Estratègies 2017-2020  Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

 

“Des del departament de Salut s’han elaborat les Estratègies de Salut Mental i Addiccions pel període 2017-2020 (PDSMiA, 2017), alineades amb les Polítiques internacionals (The European Mental Health Action Plan 2013-2020 (WHO, 2015) de l’oficina de la OMS d’Europa i The Joint Action for Mental Health and Well-being (JA MH-WB, sense data) de la Unió Europea.

Les Estratègies en Salut Mental i Addiccions aposten pel desplegament d’un model d’atenció comunitària, orientat a la recuperació de la persona, a la seva inserció social i laboral, posant èmfasi en el desplegament dels serveis comunitaris i en la participació activa de les persones afectades i de les famílies.”

Programa SUPORT ENTRE IGUALS

PRINCIPIS I VALORS BÀSICS DEL SUPORT ENTRE IGUALS

A LES EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS

AUTODETERMINACIÓ ESPERANÇA RESPECTE
IGUALTAT DIGNITAT INCLUSIÓ SOCIAL
RECIPROCITAT CREIXEMENT PERSONAL SALUT
EMPATIA BENESTAR RECUPERACIÓ
APRENENTATGE AL LLARG DE TOTA LA VIDA

 

 

SERVEIS ENTRE IGUALS A LES EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS En CRISI: urgències, aguts, altres serveis de crisi, prevenció de sobredosi…
Educació, Habitatge i Ocupació.
Subministrament i adequació de roba, alimentació, internet, transport…
Acompanyaments en el sistema sanitari.
Activitats artístiques, culturals, socials i recreatives.
Educació per a la recuperació.
Emprenedoria en petites empreses conformades per iguals.
Educació comunitària en la lluita contra l’estigma.

 

 

agost 8, 2018