Comunicat per a la Fundació de la Marató de TV3 per Avançar en la Salut Mental Comunitària i Superar Reduccionismes en Salut


La pròxima edició de la Marató de TV3, el desembre de 2021 es dedica a la salut mental i han començat les primeres notícies al respecte. Celebrem la decisió de l’elecció d’aquesta temàtica, donada la rellevància de la salut mental en la nostra societat i, especialment en aquest moment, en què estem convivint amb la crisi generada per la “sindèmia” pel COVID-19.

Hem observat que, en l’enfocament periodístic i científic que adopta TV3 hi ha, de forma subjacent, un concepte de salut mental de tipus biomèdic. Aquest model es fonamenta, bàsicament, en la consideració que l’origen dels trastorns mentals està en els desequilibris químics del cervell i, en conseqüència, la recerca i els tractaments que proposa per a la seva solució són de tipus biològic i farmacològic. No obstant això, la teoria dels desequilibris químics no és sostinguda per bona part de la investigació actual. Aquest és un model reduccionista quant a factors causants del malestar en salut mental, que comporta la medicalització del malestar i patiment psíquic i que, a més a més, repercuteix en un alt cost econòmic per al sistema sanitari.

Els/les sotasignats no compartim aquesta conceptualització restrictiva de la Salut Mental perquè considerem que els processos de salut i malaltia, igual que el desenvolupament humà, sols poden ser entesos des d’una concepció piopsicosocial. Una perspectiva orientadora es la de Benedetto Sarraceno, autor de referència internacional que defensa experiències innovadores crítiques amb el model biomèdic. Altres informes d’experts tant a nivell nacional com internacional, recomanen que les polítiques públiques en salut mental es fonamentin en abordatges integrals i en la valoració holística de la persona, que engloba aspectes psíquics, relacionals i socials, a més dels biològics.

L’evidència científica al nostre país inclou aportacions que basen la recerca en salut mental en la concepció biopsicosocial. Aquesta recerca sobre el malestar psíquic té en compte la biologia i la psicologia, però fa èmfasi en la vessant relacional i social de l’ésser humà, malgrat que sigui més complexa. La recerca amb metodologia qualitativa, pròpia de les ciències socials, també ofereix la possibilitat d’aprofundir en els determinants socials que estan estretament lligats al patiment emocional.

Des de la pròpia Marató de TV3 s’han desenvolupat projectes de recerca que buscaven comprendre els trastorns mentals amb una mirada que integra la diversitat de factors que contribueixen a protegir, desenvolupar i posar en risc la salut mental de les persones. D’altra banda, també disposem de professionals experts en procediments metodològics i estadístics per investigar sobre psicoteràpia que compta amb l’interès dels professionals de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Catalunya.

A nivell internacional, són nombrosos els estudis i línies de recerca que estan treballant en aquesta direcció. Una perspectiva sobre la salut mental que té en compte el paper de l’educació, la migració, la precarietat laboral, la cohesió social d’una determinada comunitat, els esdeveniments traumàtics o l’estil parental en la infància, per posar alguns exemples, en la constitució, desenvolupament, modulació i manteniment dels trastorns mentals.

Aquesta concepció de la salut mental implica, també, articular els sabers dels professionals organitzats en equips interdisciplinaris i aquells que provenen de les persones amb experiència pròpia i la dels seus familiars. La seva participació en el desenvolupament de la salut mental comunitària és important per desfer i evitar els estigmes que, encara, acompanyen el patiment mental. Una salut mental que incorpora la veu de les persones ateses i dels seus familiars i evita l’estigma.

Som molts els professionals de la psiquiatria, psicologia clínica, infermeria de salut mental, atenció primària de salut, treball social, educació social, teràpia ocupacional, docents, auxiliars, integració social, etc. que compartim un model de Salut Mental Comunitària i ho fem tractant i acompanyant els processos de les persones en els seus entorns de convivència. Un model que és comú al moviment social en pro de la salut mental, integrat per les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. És també fonamental la col·laboració amb altres sistemes públics d’atenció i cures (serveis socials, educació, justícia, etc.). En definitiva, treballem i defensem la Xarxa Pública de Salut Mental i Addiccions fonamentada en la protecció dels drets humans i en les bones pràctiques assistencials per assolir el dret de tots i totes a la salut i gaudir d’una ciutadania plena.

En aquest comunicat DEMANEM que la Marató de TV3 d’enguany incorpori aquesta perspectiva en el tractament periodístic i de la comunicació sobre la salut mental. Alhora, demanem que els criteris científics de selecció dels projectes de recerca que opten a guanyar un suport econòmic incloguin:

  • Una mirada fonamentada en el model integral de la Salut Mental Comunitària. Una perspectiva que prioritzi la promoció i la prevenció dels trastorns mentals i que ha de ser, necessàriament, rigorosa, sensible i prudent en consonància amb el moment complex que afrontem com a societat derivat de la pandèmia de COVID-19.
  • Visibilitat de l’efecte que les condicions de vida i els determinants socials tenen sobre la salut, tal com assenyalen els informes de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.
  • La priorització de la infància, l’adolescència i la joventut, com un dels principals col·lectius que està patint les conseqüències de la crisi de la COVID-19 i que tenen importants efectes persistents i greus en la salut mental al llarg de la vida i, per tant, en el nostre futur com a societat.
  • La integració de la veu de les persones amb experiència pròpia en salut mental i les seves famílies, defensant els seus drets i evitant pràctiques assistencials coercitives.
  • La incorporació de la veu dels professionals des de la diversitat de disciplines que treballem en els serveis públics i que desenvolupem recerques aplicades.

Afegim, per finalitzar, que restem a disposició de la Fundació de La Marató de TV3 amb l’ànim de contribuir i assegurar que La Marató de salut mental d’enguany sigui garant dels avenços de la ciència compromesa amb les persones que conviuen amb patiment emocional, amb la ciutadania i amb la societat.


SIGNANTS DEL COMUNICAT:

ACPSM-AEN Catalunya (Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental), SMC Salut Mental Catalunya, Federació VEUS, Associació Activament, Ràdio Nikòsia, Associació Daruma, Departament de Psicologia Social (UAB), CERSIN (Centre d’Estudis i Recerca per a una Societat inclusiva-UAB), SPL (Servei Psicologia i Logopèdia-UAB), SGR Grup de recerca Interacció i persona (UAB), ACPS (Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi), DSAS (Després del suïcidi Associació de Supervivents), Grup recerca LIS-UAB, Grup de recerca AFIN-UAB, Col·legi de Treball Social de Catalunya, Col·legi Oficial d’infermeres i infermers de Barcelona, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, ACAPIR (Associació Catalana de Psicòlegs Clínics i Residents), ASCISAM (Associació Catalana d’Infermeria en Salut Mental, La Capçalera, SCBPGS (Societat Catalano Balear de Psicologia General Sanitària), FOCAP (Fòrum Català d’Atenció Primària), SEP (Sociedad Española de Psicoanálisis), ECPNA (Escuela de Clínica Psicoanalítica con niños y adolescentes), IPSI (Centre d’atenció docència i investigació en Salut Mental, IPSI (Formació Psicoanalítica), ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l’Ensenyament de la Psicoanàlisi), FPB (Fòrum Psicoanalític de Barcelona), Fundació els Tres Turons, ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica), BCN Salut Mental, Taula de salut Mental i Addiccions del Vallès Nord i Baix Montseny.


Versió PDF del Comunicat: Comunicat per a la Fundació de la Marató de TV3


juny 20, 2021